Conditions d'utilisation

Mensa BE ne peut être tenue pour responsable de l'usage du service MensaJobnet ni de ses conséquences. Le but de MensaJobnet est de favoriser les contacts entre employeur désirant engager du personnel dont le quotient intellectuel appartient à celui des deux pourcents supérieurs de la population et les membres de l'association Mensa recherchant un emploi.

MensaJobnet s'engage à protéger la vie privée des utilisateurs. Si vous utilisez notre service MensaJobnet, vous pouvez compter sur la plus grande confidentialité de notre part. Les informations personnelles vous concernant ne seront transmises à personne sans votre autorisation. Les données récoltées seront traitées dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

Les données sont recueillies de manière interactive par l'utilisateur lui même, sans notre intervention. Nous nous contentons d'approuver l'accès au service par la vérification de la qualité de membre de Mensa BE pour le candidat à la recherche d'un emploi. Chaque utilisateur est responsable de l'usage qu'il fait du service MensaJobnet.

Les employeurs verront votre CV de la même manière que vous à la page 'visualisation du CV' Nous vous demandons votre adresse de courrier électronique afin de pouvoir vous transmettre l' avis d'acceptation de votre candidature au service ou vous renvoyer votre mot de passe en cas de perte. Nous ne transmettons cette adresse à personne en dehors de MensaJobnet. Les utilisateurs ont la faculté de modifier ou effacer leurs données stockées dans la base de données.

Coût du service.

L'utilisation du service est gratuite et réservée aux membres de Mensa en due règle de cotisation.

La visualisation des Curriculum Vitae est gratuite pour les employeurs. Un don de 250 euros en faveur de Mensa BE a.s.b.l. sera par contre fortement apprécié et lui permettra d'augmenter ses activités au service de ses jeunes et moins jeunes membres à haut potentiel.

Gebruiksvoorwaarden

Mensa BE kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het gebruik van de dienst MensaJobnet of de gevolgen hiervan. MensaJobnet heeft tot doel om het contact te bevorderen tussen enerzijds recruteerders die een functie in te vullen hebben die de hoogste intellectuele capaciteiten vereist, en anderzijds de leden van Mensa die op zoek zijn naar een nieuwe betrekking.

MensaJobnet verbindt zich ertoe de privacy van de gebruikers te beschermen. Uw persoonsgegevens als gebruiker zullen aan niemand worden doorgegeven zonder uw toestemming. De verzamelde gegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

De gegevens over een gebruiker worden ingegeven door de gebruiker zelf, zonder ingreep vanwege MensaJobnet. MensaJobnet beperkt zich ertoe de toegang tot de dienst goed te keuren door van de kandidaten te verifieren dat ze lid zijn van Mensa BE. Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij gebruik maakt van de dienst MensaJobnet.

CV's worden aan recruteerders getoond in dezelfde vorm als de kandidaten hun CV kunnen bekijken. Emailadressen worden gevraagd om u op de hoogte te kunnen stellen wanneer de toegangsvoorwaarden zijn geverifieerd, en om uw wachtwoord naar te versturen in geval u het zou verliezen. Deze emailadressen worden aan niemand doorgegeven. Het is niet mogelijk toegang te verkrijgen zonder een geldig emailadres. De gebruikers kunnen alle gegevens wijzigen of verwijderen die over hen in de gegevensbank zijn opgeslagen.

Kostprijs van de dienst

Het gebruik van de dienst MensaJobnet is gratis voor en voorbehouden aan de leden in regel van Mensa BE in regel met de jaarlijkse bijdragen.

Het raadplegen van CV's is gratis voor recruteerders. Een gift van 250 EUR ten gunste van Mensa BE zal daarentegen ten zeerste op prijs gesteld worden, en zal de vereniging in staat stellen haar initiatieven naar jonge en minder jonge hoogbegaafden toe uit te breiden.

Mensa Jobnet